30 Eylül 2016 Cuma

22 Eylül 2016 Perşembe

2 Eylül 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ : GENEL
TARİH: 02.09.2016


KULLUK VE SAMİMİYET BEYANI:

KURBAN

Kardeşlerim!
Medine’de bir bayram sabahıydı. Namazlar eda
edilmişsıra kurbanlargelmişti. Efendimiz (s.a.s), âdeti
olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kurbanlık
hayvanları şefkatli elleriyle yatırdı ve kıbleye çevirdi.
Ardından Kerim Kitabımızın şu mealdeki âyetlerini
okudu: “Ben, O’nun birliğine inanarak, yönümü
gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim ve ben
müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım,
kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi
Allah içindir. O’nun ortağı yoktur.”2
Peygamberimiz, bu âyetleri okuduktan sonra şöyle
dua etti ve Allah’ın adıyla kurbanlarını kesti:
“Allah’ım! Bu kurbanlar senin nimetindir ve senin
rızan içindir. Benim, ailemin ve ümmetimin
kurbanlarını kabul eyle!”3


19 Ağustos 2016 Cuma

Bugünün Cuma HutbesiİLİ : GENEL
TARİH : 19.08.2016
MÜMİN VE EMANET BİLİNCİ
Kardeşlerim!
Tevhid inancı, Mekke’de her geçen gün dalga
dalga yayılıyordu. Müşrikler, bu durumu bir türlü
hazmedemiyorlardı. Peygamberimiz (s.a.s)’e ve
müminlere türlü işkence ve düşmanlığı reva
görüyorlardı. Nihayet Peygamberimizi davasından
vazgeçirmek için amcası Ebu Talib’e geldiler.
Peygamberimize makam-mevki, şan-şöhret gibi türlü imkânlar vaad ettiler. Davasından vazgeçmediği takdirde onu ölümle tehdit ettiler. Lakin Allah Resûlü, ne onların tehditlerinden korktu, ne de tekliflerine iltifat etti. Ve onlara, şöyle cevap verdi: “Amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben bu davadan asla vazgeçmem. Allah, ya dinini üstün kılar, ya da ben bu yolda canımı veririm.”
1

Kardeşlerim!
Resûl-i Ekrem (s.a.s), davasından asla vazgeçmedi.
Rabbinin yüce emanetine daima sahip çıktı. Zira o,
Muhammedü’l-Emin’di, güvenilir peygamberdi. Her
daim sâdık oldu, emanete riayet etti.
Ümmetine de güvenilir olmayı, emanete sahip
çıkmayı öğütledi Efendimiz. Her ne surette olursa olsun,
ihanetten kaçınmamız gerektiğini bildirdi. O, mümini
güven veren, itimat edilen, şerrinden emin olunan kişi
diye tanımladı.
2

Kıymetli Kardeşlerim!
“Mümin” ismini bizlere Kerim Kitabımızda bizzat
Yüce Rabbimiz vermiştir. O, bu ismi de bütün nimetleri
de bizlere emanet etmiştir. Hiç şüphesiz en yüce emanet,
imanımız ve İslâm’ımızdır. Bizler, dünya ve ahiret
saadetimizi ancak iman nimeti sayesinde elde edebiliriz.
Bu noktada bizlere düşen, bu yüce emanete asla ihanet
etmemektir. Ona her koşulda sahip çıkmaktır. Kelime-i
şehadetlerimizle, kelime-i tevhidlerimizle Rabbimize
verdiğimiz ahdimize sâdık kalmaktır. İmanın gereği
olarak, hayatımızı salih amellerle ve güzel ahlâkla
müzeyyen kılmaktır.
İmanımızı ve İslam’ımızı ifsat ve istismar etmek,
sarsmak ve zedelemek isteyenlere karşı uyanık olmaktır.
İman ve İslâm üzerinden maneviyat hırsızlığı yapanlara,
yüce dinimizle insanları aldatanlara, ihanet içinde
bulunanlara fırsat vermemektir. Rabbimizin şu âyetini
aklımızdan çıkarmamaktır: “Ey iman edenler! Allah’a
ve Peygamberine ihanet etmeyin. Şayet Allah’a ve
Peygamberine ihanet ederseniz, size verilen
emanetlere bile bile ihanet etmiş olursunuz.”3

Kardeşlerim!
Kerim Kitabımız ve Resûl-i Ekrem Efendimizin
muhteşem mirası olan sünneti, müminler olarak
hepimize emanettir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s), bu
gerçeği şöyle haber vermiştir: “Size iki emanet
bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece
yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı
ve Peygamberinin sünnetidir.”
4
Bugün bizlere düşen, Kur’an ve sünnetin hayat
veren mesajlarıyla gönlümüzü mamur eylemektir.
Mümince bir hayatın, ancak Kur’an ve sünnetin çizdiği
yolda yürümekle mümkün olduğunu unutmamaktır.
Kur’an ve sünnetle yoğrulmuş on dört asırlık muazzam
ilim ve irfan birikimimizi iyi idrak etmektir. Bu iki yüce
emanetten ilham alarak, insanlığa yeni medeniyetler
takdim etmek için gayret göstermektir.


Kıymetli Kardeşlerim!
Hz. Âdem ile Havva’nın çocukları olarak hepimiz,
birbirimize emanetiz. Bu emanet, sevgi, saygı ve anlayış
içerisinde yaşamayı gerektirir. Bu emanet, kardeşimizi
kendimiz gibi görmeyi, kardeşimizin neşesini kendi
neşemiz, onun kederini kendi kederimiz bilmeyi
gerektirir.
Bu emanet, “Müslüman, Müslüman’ın
kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, yalan söylemez, onu
zor durumda yüzüstü bırakmaz…”
5 hadisi gereği, her
durumda sadakat ve vefayı gerektirir. Paylaşmayı,
yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerektirir.


Kardeşlerim!
Sayılı nefeslerimiz, akıp giden vaktimiz, şu kısacık
ömrümüz emanettir. Aklımız, kalbimiz, dilimiz, bütün
bedenimiz emanettir. Huzur ve muhabbet ocağı ailemiz,
göz aydınlığı çocuklarımız, külüne muhtaç olduğumuz
komşularımız, malımız-mülkümüz, bilgimiz,
birikimimiz emanettir. Bizlere düşen, bu emanetlerle
Rabbimizin rızasına ulaşmanın gayretinde olmaktır.
Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımız,
bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız, İslam’ın şiarı
ezanımız, hâsılı bütün yüce değerlerimiz birer emanettir.
Bizlere düşen, bu emanetleri canımız gibi aziz
saymaktır.


Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, bizleri emanete riayetle izzetini
muhafaza edenlerden eylesin. Emanete ihanet ederek
zillete düşenlerden eylemesin. Yüce Rabbimiz, bizleri
Firdevs cennetinde ağırlayacağı sâdık, emîn, bahtiyar
kullarından eylesin.


1 İbn Hişâm, Sîret, I, 101; Belâzurî, Ensâb, I, 229-230.
2 Nesâî, Îmân, 8.
3 Enfâl, 8/27.
4 Muvattâ, Kader, 3.
5 Tirmizî, Birr ve sıla, 18.
Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bugünün Cuma HutbesiİLİ : GENEL
TARİH : 19.08.2016
MÜMİN VE EMANET BİLİNCİ
Kardeşlerim!
Tevhid inancı, Mekke’de her geçen gün dalga
dalga yayılıyordu. Müşrikler, bu durumu bir türlü
hazmedemiyorlardı. Peygamberimiz (s.a.s)’e ve
müminlere türlü işkence ve düşmanlığı reva
görüyorlardı. Nihayet Peygamberimizi davasından
vazgeçirmek için amcası Ebu Talib’e geldiler.
Peygamberimize makam-mevki, şan-şöhret gibi türlü
imkânlar vaad ettiler. Davasından vazgeçmediği
takdirde onu ölümle tehdit ettiler. Lakin Allah Resûlü,
ne onların tehditlerinden korktu, ne de tekliflerine iltifat
etti. Ve onlara, şöyle cevap verdi: “Amca! Güneşi sağ
elime, ayı da sol elime verseler, ben bu davadan asla
vazgeçmem. Allah, ya dinini üstün kılar, ya da ben
bu yolda canımı veririm.”
1
Kardeşlerim!
Resûl-i Ekrem (s.a.s), davasından asla vazgeçmedi.
Rabbinin yüce emanetine daima sahip çıktı. Zira o,
Muhammedü’l-Emin’di, güvenilir peygamberdi. Her
daim sâdık oldu, emanete riayet etti.
Ümmetine de güvenilir olmayı, emanete sahip
çıkmayı öğütledi Efendimiz. Her ne surette olursa olsun,
ihanetten kaçınmamız gerektiğini bildirdi. O, mümini
güven veren, itimat edilen, şerrinden emin olunan kişi
diye tanımladı.
2
Kıymetli Kardeşlerim!
“Mümin” ismini bizlere Kerim Kitabımızda bizzat
Yüce Rabbimiz vermiştir. O, bu ismi de bütün nimetleri
de bizlere emanet etmiştir. Hiç şüphesiz en yüce emanet,
imanımız ve İslâm’ımızdır. Bizler, dünya ve ahiret
saadetimizi ancak iman nimeti sayesinde elde edebiliriz.
Bu noktada bizlere düşen, bu yüce emanete asla ihanet
etmemektir. Ona her koşulda sahip çıkmaktır. Kelime-i
şehadetlerimizle, kelime-i tevhidlerimizle Rabbimize
verdiğimiz ahdimize sâdık kalmaktır. İmanın gereği
olarak, hayatımızı salih amellerle ve güzel ahlâkla
müzeyyen kılmaktır.
İmanımızı ve İslam’ımızı ifsat ve istismar etmek,
sarsmak ve zedelemek isteyenlere karşı uyanık olmaktır.
İman ve İslâm üzerinden maneviyat hırsızlığı yapanlara,
yüce dinimizle insanları aldatanlara, ihanet içinde
bulunanlara fırsat vermemektir. Rabbimizin şu âyetini
aklımızdan çıkarmamaktır: “Ey iman edenler! Allah’a
ve Peygamberine ihanet etmeyin. Şayet Allah’a ve
Peygamberine ihanet ederseniz, size verilen
 emanetlere bile bile ihanet etmiş olursunuz.”3
Kardeşlerim!
Kerim Kitabımız ve Resûl-i Ekrem Efendimizin
muhteşem mirası olan sünneti, müminler olarak
hepimize emanettir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s), bu
gerçeği şöyle haber vermiştir: “Size iki emanet
bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece
yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı
ve Peygamberinin sünnetidir.”
4
Bugün bizlere düşen, Kur’an ve sünnetin hayat
veren mesajlarıyla gönlümüzü mamur eylemektir.
Mümince bir hayatın, ancak Kur’an ve sünnetin çizdiği
yolda yürümekle mümkün olduğunu unutmamaktır.
Kur’an ve sünnetle yoğrulmuş on dört asırlık muazzam
ilim ve irfan birikimimizi iyi idrak etmektir. Bu iki yüce
emanetten ilham alarak, insanlığa yeni medeniyetler
takdim etmek için gayret göstermektir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Hz. Âdem ile Havva’nın çocukları olarak hepimiz,
birbirimize emanetiz. Bu emanet, sevgi, saygı ve anlayış
içerisinde yaşamayı gerektirir. Bu emanet, kardeşimizi
kendimiz gibi görmeyi, kardeşimizin neşesini kendi
neşemiz, onun kederini kendi kederimiz bilmeyi
gerektirir.
Bu emanet, “Müslüman, Müslüman’ın
kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, yalan söylemez, onu
zor durumda yüzüstü bırakmaz…”
5 hadisi gereği, her
durumda sadakat ve vefayı gerektirir. Paylaşmayı,
yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerektirir.
Kardeşlerim!
Sayılı nefeslerimiz, akıp giden vaktimiz, şu kısacık
ömrümüz emanettir. Aklımız, kalbimiz, dilimiz, bütün
bedenimiz emanettir. Huzur ve muhabbet ocağı ailemiz,
göz aydınlığı çocuklarımız, külüne muhtaç olduğumuz
komşularımız, malımız-mülkümüz, bilgimiz,
birikimimiz emanettir. Bizlere düşen, bu emanetlerle
Rabbimizin rızasına ulaşmanın gayretinde olmaktır.
Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımız,
bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız, İslam’ın şiarı
ezanımız, hâsılı bütün yüce değerlerimiz birer emanettir.
Bizlere düşen, bu emanetleri canımız gibi aziz
saymaktır.
Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, bizleri emanete riayetle izzetini
muhafaza edenlerden eylesin. Emanete ihanet ederek
zillete düşenlerden eylemesin. Yüce Rabbimiz, bizleri
Firdevs cennetinde ağırlayacağı sâdık, emîn, bahtiyar
kullarından eylesin.


1 İbn Hişâm, Sîret, I, 101; Belâzurî, Ensâb, I, 229-230.
2 Nesâî, Îmân, 8.
3 Enfâl, 8/27.
4 Muvattâ, Kader, 3.
5 Tirmizî, Birr ve sıla, 18.
Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

12 Ağustos 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ : GENEL
 TARİH : 12.08.2016
 SIRÂT-I MÜSTAKİM

 Kardeşlerim!
 Peygamberimiz (s.a.s), bazı sahabileriyle birlikte bulunduğu bir esnada Kerim Kitabımızdan bir âyet okumuştu. Bu âyet, İslam’dan önceki din mensuplarının, Allah’ın dinini nasıl tahrif ettiklerini şöyle haber veriyordu: “Onlar, Allah’ı bırakıp, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i rab edindiler. Oysa onlara sadece bir olan Allah’a kulluk etmeleri emredilmişti. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O, yüceler yücesidir; onların ortak koştuklarından münezzehtir.” 1

21 Temmuz 2016 Perşembe

Dik Dur Eğilme


Sayın  Cumhurbaşkanım bu millet seninle, Allah seni başımızdan eksik etmesin.

19 Temmuz 2016 Salı

Dua


Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Arif Nihat Asya'nın dua şiiri.

18 Temmuz 2016 Pazartesi

Darbe Girişimi


       Maaşlarını devletten, emri başkasından alan bu insan görünümlüler giydikleri üniformayı, taktıkları rütbeleri hak etmiyorlardı. Hak ettikleri şekilde teslim alındılar. Türk Polisine ve soysuzlara geçit vermeyen Necip Milletimize sonsuz teşekkürler.

       Allah Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin.

1 Temmuz 2016 Cuma

Kadir Gecesi

       Peygamber Efendimiz "Faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir Gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle." diyerek dua etmemizi tavsiye etmekte.

       Kadir gecemiz mübarek olsun. Bu gece, Rabbimiz katındaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun.

5 Haziran 2016 Pazar

Bir Dua

"Allahım! Beni affet. Bana iffet ver. Dini-dünyevi hayatım ile ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum."

4 Haziran 2016 Cumartesi

Bir Dua

"Allahım! Bana helali ver, haramdan uzak kalayım.
İbadetinle meşgul et, günaha düşmeyeyim.
Lütfunu ver, başkasına muhtaç olmayayım.
Ey bağışlaması bol Rabbim!"

3 Haziran 2016 Cuma

Bir Dua

"Allah'ım! Hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, mahcup etme bizi, boş çevirme kapından! Lütf-u ihsanını eksik etme üzerimizden!"

22 Nisan 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İL : GENEL
TARİH : 22.04.2016
C:\Users\ahmet.sunetci\Desktop\Adsız.png
TEVHİD VE VAHDETİN ÖNCÜSÜ MÜMİNLER
Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Siz, insanlar için var kılınmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız ve siz Allah’a iman edersiniz.”
Aziz Müminler!
Resûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimiz, bir gün ashâbıyla birlikte bir kabristana uğradı. Orada medfun olanlara, “Allah’ın selamı size olsun ey Müminler diyarının sakinleri! Biz de bir gün inşallah sizlere kavuşacağız.” şeklinde selâm verdi. Sonra sözlerine, “Benden sonraki kardeşlerimi görmüş olmayı ne kadar da çok arzu ederdim.” şeklinde devam etti. Bu sözü işiten ashâb, “Biz senin kardeşlerin değil miyiz yâ Resûlallah!” dediler. Allah Resûlü, “Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise benden sonra gelecek müminlerdir.” buyurdu.

8 Nisan 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İL : GENEL
TARİH : 08.04.2016
C:\Users\ahmet\Desktop\Adsız.png
HZ. PEYGAMBER, TEVHİD VE VAHDET
“Lâ İlâhe İllallah” diyerek kelime-i tevhidi samimi bir şekilde gönlüyle tasdik, diliyle ikrar eden ve tevhid inancını benimseyen muvahhid kardeşlerim!
Rab olarak Yüce Allah’ı, din olarak İslam’ı, Peygamber olarak Muhammed Mustafa’yı, Kitap olarak Kur’an-ı Kerim’i kabul eden bahtiyar müminler!
Allah’ın lütfu ile kardeş olan, kardeşliklerini bu mabette yan yana saf tutarak, aynı duygu ve gayeleri paylaşarak pekiştiren kıymetli kardeşlerim! Cumanız mübarek olsun.    
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İnsanlar, Âdem'in çocuklarıdır. Âdem de topraktan yaratılmıştır.”

18 Mart 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İL : GENEL
TARİH : 18.03.2016
ÇANAKKALE VE BİRLİK RUHU
Kardeşlerim!
Öncelikle hutbeme başlarken geçen Pazar günü Ankara’daki menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ve hepinizi, hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz ruhları içinbirer Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fâtiha.
Aziz Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Yılgınlık göstermeyin, hüzünlenmeyin. Eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün gelecek olan sizlersiniz.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müminlerin birbirlerine olan bağlılığı, birbirine kenetlenerek inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidir.”

12 Şubat 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İL : GENEL
TARİH : 12.02.2016
PEYGAMBERE İMAN TEVHİDİN BİR GEREĞİDİR
Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ ”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:“Gönülden tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun resûlü olduğuna inanan kimseye Allah, cehennemi haram kılar.”

5 Şubat 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ           : GENEL
TARİH    : 05.02.2016
C:\Users\ahmet.sunetci\Desktop\Adsız.png                
ŞİMDİ YARALARI SARMA ZAMANI!
Aziz Müminler!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İyilik ve Allah’a karşı gelmekten sakınma hususunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kişi, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder...”

22 Ocak 2016 Cuma
Ya kırdığın gönül Allah seviyorsa?
Bilmezsin, bilseydin ödün kopardı;
dokunamazdın.

                                  -Mevlana
Dualar vardır !... Öksüz! Silahsız!
Zalimi vurur...
Dualar vardır !...Gözsüz! Dilsiz!
Garipleri bulur...
Dualar vardır !...Sinelerde!
Gözyaşlarında! Perdesiz....
Dualar vardır !...Parasız! Pulsuz!
Adresi bulur..Üzerine güneş doğan
en hayırlı gün
CUMA 
günüdür.

                                                  Hadis-i Şerif

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ            : GENEL
TARİH    : 22.01.2016
C:\Users\ahmet.sunetci\Desktop\Adsız.png
SÖZ AHLAKI
Aziz Müminler!
Bir gün Peygamberimiz (s.a.s)’e sahabeden biri, “Kurtuluşun yolu nedir?” şeklinde bir soru sordu. Efendimiz, bu soru vesilesiyle tüm müminlere kurtuluşa ve huzura giden yola dair şu önemli tavsiyede bulundu: “Diline sahip ol! Fitneye bulaşma! Günahların için pişmanlıkla gözyaşı dök!”
Hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Sözü doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.”

19 Ocak 2016 Salı
Sen elinden  geleni yaptıysan unutma ki 
hayatı tesadüfler değil Allah yönetiyor.
Allah sana rahmet edecekse 
kimse onu zahmete dönüştüremez.Allah'a güvenmek en büyük başarıdır.


Dünyadaki
en sağır edici ses, acı çeken 
bir mazlumun suskunluğudur.
                               

                                                Hz. Ali

15 Ocak 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ           : GENEL
TARİH : 15.01.2016
C:\Users\ahmet.sunetci\Desktop\Adsız.png  İMTİHANIN ADI: FİTNE
Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Sizden sadece zulmedenlerle sınırlı kalmayacak fitneden sakının. Ve bilin ki, Allah’ın cezası oldukça şiddetlidir.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz bahtiyar kimse, fitnelerden uzak kalandır. Bir musibete uğradığında sabredendir. Yazıklar olsun fitneye sebebiyet verenlere ve destek olanlara!”

8 Ocak 2016 Cuma

Bir Ayet

Allahü Teala şöyle buyurdu: ''Ey Rabbimiz,bizleri hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi haktan saptırma ve kendi katında bizlere rahmet ihsan et. Şüphe yok ki herkesin muradını verecek ancak sensin.''
(Al-i İmran suresi, Ayet 8 )

Bu Günün Cuma Hutbesi

İLİ           : GENEL
TARİH    : 08.01.2016                
C:\Users\ahmet.sunetci.DIB\Desktop\Adsız.png
EDEP VE HAYÂ
Cumanız mübarek olsun Aziz Kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün ashâbına,
C:\Users\ahmet.sunetci.DIB\Desktop\Adsız.png
“Allah’tan hakkıyla hayâ ediniz!” buyurdu. Ashab,
C:\Users\ahmet.sunetci.DIB\Desktop\Adsız.2png.png
“Yâ Resûlallah! Biz zaten Allah’tan hayâ ediyoruz, elhamdülillah!” şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, sözlerine şöyle devam etti. “Hayâ, sadece sizin anladığınız manada değildir. Allah’tan hakkıyla hayâ etmek, bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır. Dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaktır. Ölümü ve ölümden sonraki hayatı asla unutmamaktır.”

HAYIRLI CUMALAR . . .


astıma neden olan ilaç


1 Ocak 2016 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ           : GENEL
TARİH    : 01.01.2016
             C:\Users\ahmet.sunetci.DIB\Desktop\Adsız.png
RABBİMİZ! BİZİ DOSDOĞRU YOLA İLET!
Aziz Kardeşlerim!
Bir gün Peygamberimiz (s.a.s), düz bir çizgi çizerek “İşte bu, Allah’ın dosdoğru yoludur.” buyurdu. Ardından bu çizginin sağından ve solundan başka çizgiler çizdi ve “Bunlar da, dosdoğru yolun haricindeki yollardır. Bu yolların her birinin başında ona çağıran bir şeytan vardır.” şeklinde açıklamada bulundu. Sonra da şu âyeti kerimeyi okudu: “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Onlar sizi Allah’ın yolundan uzaklaştırır. İşte günahtan korunmanız için Allah size böyle öğüt verdi.”