23 Haziran 2013 Pazar

Berat Gecesinde Okunacak Dua


Bismillhirrahmânirrahim.

Allahumme yâ zel menni velâ yemünnü aleyke. Yâ zel celâli vel-ikram, Yâ zettavli vel-in'âm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke yâ zâhirerrâcimine, ve yâ cârel müstecirîn, ve yâ emânel hâifîn, ve yâ delilel mütehayyirîn, ve yâ ğıyâsel müsteğîsın, ve yâ erhamerrâhimîn.

Allahumme in künte ketebtenî fî ümmil kitâbi indeke şakıyyen, femhu annî ismeşşekaveti. Ve in künte ketebtenî fî ümmil kitâbi indeke mahrümen mukteren aleyye rızkî femhu annî hirmanî ve takdîre rızkî, vektübnî indeke ğaniyyen muvaffaken lil hayri muvassian aleyye rızkî fe inneke kulte fî ümmil kitâbi yemhullahu mâ yeşâü ve yüsbitü ve indehu ümmül kitâb.

İlâhi, bitecellil a'zami fî leyletinnısfi min Şa'bânel Mükerremi, elletî yufreku fîhâ küllü emrin hakîmin, ve yebremu, ikşif annî minel belâi mâ a'lemü vemâ lem a'lemü, vağfirlî, mâ ente bihî a'lemü inneke entel Eazzül Ekremü.

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

22 Haziran 2013 Cumartesi

Berat Gecesinin Sevabı Hakkında

Pazarı Pazartesiye bağlayan gece Berat Gecesidir. Pazar gecesini ibadetle, pazartesi gününü de oruçlu geçirmeye çalışalım.
Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Herbir hasenenin (sevabın) Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur'ân'ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair (diğer )vakitte on ise, şuhûr-u selâsede (üç aylarda) yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede (meşhur gecelerde) on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur'ân'la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.
(On Dördüncü Şua sf.1084)

Risale-i Nurda Berat Gecesi, Risale-i Nurda Berat Kandili

20 Haziran 2013 Perşembe

Gümüşhaneli Merhumdan Seçme Dualar-2

اَللَهُمَّ اِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَىْاً وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُىُوبْ


Allâhümme innî eûzü bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemü ve estağfiruke limâ lâ a'lemü inneke ente Allâmü'l ğuyub.

13 Haziran 2013 Perşembe

Unutkanlığın İlacı


Kaçınılması gereken bazı haller:
  • Haram-ı nazar nisyan getirir derler. Yani harama bakmak unutkanlık verir.
  • Haramla beslenmek.
  • Zihni lüzumsuz şeylerle doldurmak. Mezar taşlarını okumak, televizyon ve bilgisayar gibi zihni çok yoran şeylerle meşgul olmak.
  • Zihni çalıştırmayıp uzun süre boş durmak.

Tecdid-i İman

İman yenilenir mi?
Hz. Peygamberin "îmânlarınızı yenileyiniz" sözü üzerine, "nasıl yenileyeceğiz?" diye sorulmuş, cevaben, "kelime-i tevhidi çokça söyleyerek yenileyiniz." buyurmuştur.
(Ahmed ibn Hanbel, 2/359). (F.K.)

Fethullah Gülen   18.05.2007

10 Haziran 2013 Pazartesi

Gümüşhaneli Merhumdan Seçme Dualar-1


Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

"Allah'dan başka ilâh yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd etmek de O'na hasdır. O, her şeye kadirdir."

4 Haziran 2013 Salı

Mirac Kandili


5 Haziran 2013 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece, mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesi olan ve pek çok ilahi lütuf ve ihsanla dolu Miraç Kandilini idrak edeceğiz.
Peygamber Efendimiz (sav)’in insanlığı İslâm’a davet sürecinin en zor yıllarında bir gece Mescid-i Aksâ’ya, oradan da semaya yaptığı pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran bu yolculuk, Peygamber Efendimiz (sav) için zaman ve mekanın da sahibi Yüce Mevlâ’nın sonsuz kudretini müşahede etme ve onun desteğine mazhar olarak risalet görevinde manevi güç kazanma vesilesi, müslümanlar için ise Allah’a ve Hz. Peygamber’e bağlılığı pekiştiren bir sınav olmuştur. Nitekim İsra suresinin ilk ayetinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle dile getirilmektedir:“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”