31 Aralık 2015 Perşembe

Yılbaşı


Yılbaşı

Dostum; nedir şu yılbaşı
Hangi çayın-dağın taşı
Hangi şaşkın el taşıyla
Avlar iman denen kuşu...

Bir kulak ver, şu hadise:
"Kim; bir kavme benzer ise
Ondandır!" buyurulur
Böyle mühim, bir hâdise...

Yılbaşımız, bizim de var
Abraham mı, Hans mı kutlar?
Bizde; neden aylar evvel
Kımıl kımıl eder, kurtlar?...

Yehud muyuz, Arya mıyız
Sömürge mi, parya mıyız.
Ne bu kimlik erozyonu
Yoksa Helen, Marya mıyız?...

Dostum; titre, kendine gel
Bin bir maval-masal, noel.
İnan; Noel Baba'dan da
Yakın dostum sana, ecel...

Bahaddin Paslı Beyefendinin mâni mâni aşk ummanı kitabından. (sf.579)


29 Aralık 2015 Salı

Şeytanı Sevindirme

“Şeytan şu üç durumda muradına kavuşmuş olur:
İnsan günahlarını unuttuğunda, ibadetini çok gördüğünde ve kendini beğendiğinde.”
Dırâr b. Mürre (k.s)

28 Aralık 2015 Pazartesi

25 Aralık 2015 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ           : GENEL
TARİH    : 25.12.2015                
C:\Users\ahmet.sunetci.DIB\Desktop\Adsız.png
SAYILI NEFESLERİMİZİ TÜKETİRKEN…
Aziz Müminler!
Okuduğum âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah, hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, güçlüdür, bağışlayandır.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”

22 Aralık 2015 Salı

Diyanet İşleri Başkanlığından Mevlid Kandili Mesajı

22 Aralık Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece, Yüce Rabbimizin bütün âlemlere gönderdiği en son rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Bu vesileyle Rasûl-i Ekrem Efendimize (sas), onun âl ve ashâbına, evlâd ü iyaline, ehl-i beytine salat ve selâm ediyorum. Onunla gelen vahyin ışığı gönüllerimizi bir kez daha aydınlatırken, bu ışığın bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesini; vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekûn yeryüzü ahalisi için mevlid kandilinin rahmet, merhamet, barış, bereket, ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

21 Aralık 2015 Pazartesi

Bir Dua

Bizleri ağlatanlardan değil, gözyaşlarını silenlerden eyle Allahım.
Bizleri yaralayanlardan değil, yaralara merhem olanlardan eyle Allahım.

18 Aralık 2015 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ           : GENEL
TARİH    : 18.12.2015                
C:\Users\ahmet.sunetci.DIB\Desktop\Adsız.png
RAHMET VE MERHAMET YÜKLÜ ADALET PEYGAMBERİ
Aziz Kardeşlerim!
Allah Resulü (s.a.s), ashabıyla birlikte Mekke’yi fethetmeye gidiyordu. Bir ara,  Ensar’ın sancaktarlığını yapan Sa’d bin Ubâde’nin dilinden intikam dolu şu sözler döküldü: “Gün, savaş ve intikam günüdür. Gün, kan akıtmanın helal olduğu gündür…”
Bu sözleri duyan Rahmet Elçisi, hemen harekete geçti. Sancağı Sa‘d’dan alarak başka bir sahabîye verdi. Ardından ashabına döndü ve şöyle dedi: “Gün, merhamet günüdür. Gün, kan akıtmanın haram olduğu gündür…”
Aynı şekilde Efendimiz, ordusuyla Mekke’ye hareket halindeyken yeni doğurmuş, yavrularını emziren bir köpek gördü. Rahmet Elçisi, devesinden inerek bir sahabîyi bu hayvanın başında nöbet beklemek üzere görevlendirdi. Ta ki ordu, buradan geçinceye kadar, hayvan ve onun yavruları zarar görmesin diye. Tam o noktada ashaba dönerek şöyle dedi: “Yerdeki bütün mahlukata merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.”

16 Aralık 2015 Çarşamba

DESTEKÇİ OLMAK VE YANINDA OLMAK...


ÖLÜM GELİNCE NE 1 SN ÖNCE, NEDE 1 SN SONRA OLUR DOST

Sizden  birinize ölüm (alametleri) gelip de: 'Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden olsam' demeden önce size, rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) harcayın.
Münafikun Suresi 63/10

11 Aralık 2015 Cuma

Bugünün Cuma Hutbesi

İLİ         : GENEL
TARİH     : 11.12.2015
DÜNYA-AHİRET DENGESİ
Aziz Kardeşlerim!
Resûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimiz, bir gün hasta bir sahabîyi ziyaret etti. Ona nasıl dua ettiğini sordu. O da, "Allah’ım! Beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver!" şeklinde dua ediyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Kendisine, “Allah’ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!” şeklinde dua etmesini tavsiye etti.”

10 Aralık 2015 Perşembe

Zikir Sesi

Ubeydullah Ahrâr hazretleri [kuddise sırruhû] buyurdular ki: “Abdülhâlik-ı Gucdüvânî hazretleri ve bağlıları çarşı ve pazarda gezerken, halkın ve satıcıların gürültü ve şamataları kulaklarına zikir gelirmiş. Zikirden başka bir şey işitmezlermiş. Başlangıç demlerinde zikir bana da öyle hâkim olmuştu ki rüzgârın seslerini ve iniltilerini hep zikir diye işitirdim.

Bir gün zenginlerden biri bir düğün yaptı. Bir arkadaşın ricasıyla düğün yerine yakın bir noktaya gitmiştim. Bütün düğün halkının bağırıp çağırmaları ve çalgı sesleri bana zikir gibi geldi. Başka bir şey duymuyor, işitmiyordum. O zamanlar on sekiz yaşlarındaydım.”

Ve yine buyuruyorlar: “Sizden hanginizdir ki yirmi kere, belki daha fazla tasarruf edildiği
halde ve nisbet sahibi kılındığı halde her dışarı çıkışında onu kaybetmemiş olsun? Size verilen veriliyor, lâkin siz onu muhafaza edemiyorsunuz. Eline bir nur teslim edilen insan icap eder ki onu en aziz varlığı bilsin,fâni varlığını tasfiye etsin, karanlıkları yensin ve ışığa çıksın.”

8 Aralık 2015 Salı

Bir Nasihat

“Allah Tealâ’nın veli kulları yeryüzünde birer reyhandır. Müritler onu kokladıkları vakit, kokusu kalplerine ulaşır ve bu sayede Rablerine özlem duyarlar.”— Yahya b. Muaz rh.a.

4 Aralık 2015 Cuma

Hutbe

İL : GENEL
TARİH : 04.12.2015
C:\Users\ahmet.sunetci.DIB\Desktop\Adsız.png
BEDEN ÜLKESİNİN SULTANI: KALP
Kardeşlerim!
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in,sıkça dile getirdiği dualardan biri şöyleydi: “ Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Rabbim! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!”
Kardeşlerim!
Efendimiz, bu duasında Yüce Allah’tan kalbini iman ve istikamet üzere sabit kılmasını dilemişti. Zira kalp, iman ve istikametin merkezi, başlangıç ve bitiş yeridir. İman ve İslam’ın bir tezahürü olan her hayırlı ve faydalı işe öncelikle kalpte niyet edilir. İşte böylesi bir öneme sahip olan kalp, Peygamberimiz (s.a.s) tarafından beden ülkesinin sultanı diye takdim edilir.