30 Kasım 2013 Cumartesi

Gümüşhaneli Merhumdan Seçme Dualar-4


ىَامُقَلِّبَ الْقُلُوبْ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِىنِكَ وَطَاعَتِكَ                                       

Yâ mukallibel kulûb, sebbit kalbî alâ dinike ve tâatik.                                                    

Ey kalbleri döndüren (Allah'ım), kalbimi dinin ve tâatın üzerine sabit kıl.                                        

Bu duâ akşam namazının sünnetinden sonra okunursa daha isabetli olur. Ve arkasından üç defa "Allâhümme ecirnî minennâr." denmelidir. Yani "Allah'ım beni cehennemden uzak kıl."

Eşbah isimli kitapta yapılan açıklamaya göre, bu duaya devam eden kimse için cehennemin yedi kapısı kapanır ve cennetin sekiz kapısı açılır. Nasıl ağacın kökü sağlam olursa ağaç da sağlam olur. Aynı onun gibi, bir insanın din ve itikadı sağlam olursa, yaptığı ameller de sağlam olur.

Allah kulunun kalbini istediği tarafa çevirir. Kulunun da kendisi ile kalbi arasına girer. İyi halini kötü hale tebdil eder. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur.

"Mü'minin kalbi Rahman'ın kudret elindedir. İstediği tarafa onu çevirir."

Cenab-ı Hak kulunun kalbini iyiden kötüye çevirmekle kuluna zulm etmiş olmaz. Çünkü onun levh-i mahfuzdaki haline bağlı oluyor. Oradaki istediğine yönelik yapılıyor. Yani elbisenin modasını kul istiyor. Halik de istediği şekilde ona elbise biçiyor.

Dünya üzerinden küfür kalkmaz. Çünkü muharebe kıyametin sonuna kadar vuku bulacaktır. Peygamberimizin bu yolda hadis-i şerifleri vardır. İnsanda olan nefs-i emmâre de böyledir. Büyük muharebeden küçük muharebeye gidiliyor ve bir halden diğer bir hale dönülüyor. Döndüren Allah, dönmek isteyen meyleden kuldur.

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hz., Gümüşhanevi, Gümüşhaneli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder