21 Kasım 2015 Cumartesi

Konuşma Edebi

Dilini Müslümanları kötülemekten çeken ve hata edeni gücünün yettiği en güzel bir üslupla ikaz eden mümine Allah rahmetiyle muamele etsin.

Hişam b.Urve r.a. diyor ki: Allah Rasulü sallallahü aleyhi vesellem bu sözünü yedi defa tekrar etti.
İbn Ebü'd-Dünya, Kitabü's Samt, nr 137; Deylemi, Firdevsü'l-Ahbar, nr 3026

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder