16 Mart 2013 Cumartesi

Rükû Duaları

Rükûda “Sübhâne rabbiye’l-azîmnın yanında bir kısım dualar daha okunabilir.

“Subbûhun Kuddûsun Rabbü’l-Melâiketi ve’r-Rûh” duasının yanı sıra

Hazreti Yunus’un “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” münacaatı da okunabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder