23 Haziran 2013 Pazar

Berat Gecesinde Okunacak Dua


Bismillhirrahmânirrahim.

Allahumme yâ zel menni velâ yemünnü aleyke. Yâ zel celâli vel-ikram, Yâ zettavli vel-in'âm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke yâ zâhirerrâcimine, ve yâ cârel müstecirîn, ve yâ emânel hâifîn, ve yâ delilel mütehayyirîn, ve yâ ğıyâsel müsteğîsın, ve yâ erhamerrâhimîn.

Allahumme in künte ketebtenî fî ümmil kitâbi indeke şakıyyen, femhu annî ismeşşekaveti. Ve in künte ketebtenî fî ümmil kitâbi indeke mahrümen mukteren aleyye rızkî femhu annî hirmanî ve takdîre rızkî, vektübnî indeke ğaniyyen muvaffaken lil hayri muvassian aleyye rızkî fe inneke kulte fî ümmil kitâbi yemhullahu mâ yeşâü ve yüsbitü ve indehu ümmül kitâb.

İlâhi, bitecellil a'zami fî leyletinnısfi min Şa'bânel Mükerremi, elletî yufreku fîhâ küllü emrin hakîmin, ve yebremu, ikşif annî minel belâi mâ a'lemü vemâ lem a'lemü, vağfirlî, mâ ente bihî a'lemü inneke entel Eazzül Ekremü.

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey veren ve verdiğine sitem etmeyen Allah'ım. Ey celâl ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi, Senden başka ilâh yok, ancak Sen varsın. Ey umanların yardımcısı, ey barınmak isteyenlerin barındırıcısı, ey yardım isteyenlerin yardımcısı ve merhamet edenlerin en merhametlisi.

Allah'ım, eğer ismimi levh-i mahfuzda şakî, kötü yazdınsa benden kötülük ismini gider. Eğer yine ismimi katında mahrum ve rızkımı dar yazdınsa, onu sil ve rızkımı çoğalt. Beni zengin yaz, hayra muvaffak kıl, rızkımı genişlet ve çoğalt. Zira sen Kur'an-ı Kerim'de buyurdun ki: 'Allah dilediğini mahveder, dilediğini de bırakır. Ana Kitab O'nun yanındadır.'(Rad-39)

İlâhî, Berat gecesinde Şa'ban ayının yarısında yüce tecellini, izhar et Allah'ım. O mübarek gece ki :'O gece hikmetli her iş nezdimizden sâdır olan bir emir ile ayrılır.' (Duhan-4)

Bildiğim ve bilmediğim belâları üzerimden kaldır Allah'ım. Bildiğin hatalarımı bağışla. Zira Sen Azîz ve Kerîm'sin. Allah'ın rahmeti Efendimiz, Muhammed ve O'nun âl ve ashabının üzerine olsun.

Berat gecesi demek, Peygamberimizin ana karnına intikal ettiği ve rağbet bulduğu bir gecedir. O gecenin üstünlüğünün bir alâmeti de Allah'ın rahmetinin coşması ve taşmasıdır. O geceye ait belirli bir namaz yoktur, ancak duâ etmek, tevbe yapmak ve kaza namazı kılmak mümkündür. Bu geceye ait çok bol rahmetler va'd edilmektedir. Yeter ki müslüman geceleri ganimet bilsin ve değerlendirsin.

Mecmûatul-Ahzab sf.253

Berat Kandili, Berat gecesinde ne okunur, leylei berat, leyle-i berat

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder