1 Haziran 2013 Cumartesi

Sebat Duası


Türkçe yazılışı:
“Allâhümme innî es’elükes-sebâte fil-emri ve es’elü ‘azîmete’r-ruşdi.
Ve es’elüke şükra ni’metike ve husne ‘ıbâdetike.
ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen.
ve e’ûzü bike min şerri mâ ta’lemü.
ve es’elüke min hayri mâ ta’lemü. ve estağfiruke mimmâ ta’lemü.
İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb”
Anlamı:
“Allah’ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi de istiyorum.
Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum.
Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalb diliyorum.
Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum.
Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.
Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.”
(Tirmizî, De’avât, 23) 
sibat, sebat, başarı, sınav, imtihan, fiili dua, kavli dua, yardım, inayet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder